BLOG O ONLINE MARKETINGU

Online marketing alebo digitálny marketing je technika komunikácie za účelom predať váš produkt alebo službu na internete. Online marketing je v skratke veľmi jednoduché pomenovanie pre veľmi komplexné a rýchlo rozvíjajúce sa prostredie, ponúkajúce širokú škálu skoro neobmedzených možností.

Celkovo je na internete momentálne asi 644 miliónov webstránok. Keby ste si každú stránku pozerali iba 1 minútu, trvalo by vám 1225 rokov kým by ste si ich pozreli všetky. Toľko času bežný užívateľ bohužiaľ nemá. Ak chcete, aby si ku vám ľudia našli cestu, objavili to čo ponúkate a urobili to, čo od nich očakávate, potrebujete použiť online marketingové techniky. Jednoducho potrebujete urobiť všetko preto, aby sa vaša stránka stala vyhľadateľnou, a keď už sa užívateľ na vašej stránke objaví, aby ho stránka dokázala skonvertovať na zákazníka.

Online marketing pokrýva naozaj široké spektrum spôsobov, ako ukázať svetu to čo ponúkate a zároveň nasmerovať vašich užívateľov až ku konverzii – SEO, SEM, content marketing, influencer marketing, social media marketing, e-mail marketing, affiliate marketing, sales funnel optimization. V našom blogu sa vám ich budeme snažiť priblížiť všetky tak, aby ste im porozumeli a vedeli ich využiť práve pri vašom online podnikaní.

Zoznam detských Youtube kanálov

Nižšie si môžete stiahnuť zoznam 7000+ detských YouTube kanálov. Zoznam je možné použiť buď na priame cielenie Google reklám alebo ako zoznam pre exclusion list. Zoznam si môžete stiahnuť na: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DqZeR65NXC1nfkjmU6fOR-lMsOJqhJca0jMNfWWPRIg/edit?usp=sharing

Ako využívať obsah na webstránke

Perfektná webstránka neexistuje. Ak si myslíte, že tvorba webstránky je jednorazová investícia, mýlite sa. Naopak tvorba webstránky je neustály dlhodobý proces zlepšovania, obmieňania a dotvárania. Ak to myslíte s vaším online podnikaním vážne a máte vysoké ambície, potom sa pripravte na neustály proces vylepšovania vašej webstránky. Neberte webstránku iba ako jednorazovú povinnú jazdu, pretože inak ...

Ako na online marketing počas mimoriadnej situácie

Za dva dni mi prišli emaily od 3 klientov s tým, že buď rušia spoluprácu úplne alebo dočasne zastavujú všetky online reklamy. Dôvodom je obava z mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu (sľubujem, že toto je posledný krát, čo sa toto slovo spomenie v tomto článku). Otázka je, či je pre firmy naozaj rozumné momentálne zastaviť všetky ...

Ako postupovať pri výbere novej webstránky

Po počiatočnej analýze trhu a pozitívnom vyhodnotení možností podnikať online je na rade príprava vašej webstránky. Vaša webstránka je najdôležitejším článkom vášho online pôsobenia. Je to miesto kam by ste mali smerovať ľudí zaujímajúcich sa o váš produkt alebo službu a miesto, ktorému by ste mali venovať najviac z vašej online pozornosti. Vaša webstránka by sa ...