ONLINE MARKETING

Ponúkame profesionálne služby na svetovej úrovni v oblasti online reklamy a marketingu. Od analýzy až po implementačnú zložku so zameraním na výkonnostné PPC kampane, marketingové koncepty reklamných kampaní a analýzu dát. Orientujeme sa najmä na zahraničné trhy západnej Európy, Severnej a Južnej Ameriky.

PPC KAMPANE

Nastavenie, analýza a optimalizácia výkonnostných PPC kampaní v sieťach Google, Facebook, Instagram, LinkedIn a Pinterest. Ponúkame konzultácie a edukačné školenia v rámci optimalizácie výkonu vašich kampaní.

REKLAMNÉ KAMPANE

Vymyslíme a pripravíme koncept reklamných kampaní pomocou marketingových nástrojov zameraných na dosahovanie stanovených cieľov. Vytvorenie kreatívneho návrhu online reklamy podľa konkrétnych požiadaviek klienta pre danú cieľovú skupinu.

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Vytvoríme online marketingovú stratégiu zameranú na dosahovanie dlhodobých firemných cieľov. Príprava ideálneho marketingového mixu a stratégie pomocou nástrojov platenej reklamy a obsahového marketingu. Stratégia obsahuje podrobný popis konkrétnych aktivít.

ANALÝZA DÁT

Detailná analýza dát online prostredia, dosiahnutých výsledkov a optimálnych technologických nastavení. Podrobne analyzujeme dáta vašej spoločnosti a poskytneme inteligentné a zrozumiteľné riešenia, ktoré vás posunú vpred.

KONZULTÁCIE

Ponúkame možnosť konzultácii ohľadom vašich online marketingových aktivít. Pozrieme sa čo robíte a ponúkneme riešenia na zlepšenie komunikácie, zefektívnenie reklamy a navrhneme nové možnosti online marketingu, ktoré pre vás budú dávať zmysel.

ŠKOLENIA

Naše dlhoročné skúsenosti s online marketingom si nenechávame iba pre seba. Radi vám ukážeme najnovšie spôsoby a metódy online marketingu. Zaškolíme vašich zamestnancov, vysvetlíme ako správne komunikovať v online prostredí alebo ako optimalizovať vašu online reklamu.

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše služby nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Odpovieme vám v čo najkratšom čase.