VZDELÁVANIE

Ako postupovať pri výbere novej webstránky

Po počiatočnej analýze trhu a pozitívnom vyhodnotení možností podnikať online je na rade príprava vašej webstránky. Vaša webstránka je najdôležitejším článkom vášho online pôsobenia. Je to miesto kam by ste mali smerovať ľudí zaujímajúcich sa o váš produkt alebo službu a miesto, ktorému by ste mali venovať najviac z vašej online pozornosti.

Vaša webstránka by sa mala stať vaším hlavným predajným online kanálom. Je možné, že momentálne pochádza väčšina vašich príjmov alebo zákaziek z iných kanálov ako Etsy, Amazon alebo Facebook. Tieto však nevlastníte a musíte sa tu dennodenne prispôsobovať podmienkam a povinnostiam daného kanála. Okrem iného je pravdepodobné, že predajom cez webstránky tretích strán musíte z každého predaja odovzdať určité percento vašich tržieb práve týmto tretím stranám. Pripravujete sa tak o možný profit a namiesto budovania vášho businessu pomáhate budovať business iným.

Aj keď pochádza väčšia časť vášho profitu z iných kanálov, vždy sa snažte smerovať vaše aktivity a vašu stratégiu tak, aby v budúcnosti pochádzal váš online profit najmä z vašej webstránky. Vaša webstránka je totiž miesto, ktoré vlastníte vy a môžete si tam robiť čo chcete, kedy chcete a ako chcete. Nie ste tak obmedzovaný ničím, iba vlastnou kreativitou. Pri vašej webstránke sa vám nikdy nestane, že vám napríklad Facebook zruší konto, zablokuje vás, alebo zmení svoje podmienky tak, že to už nebude vyhovovať práve vášmu podnikaniu a vy z jedného dňa na druhý stratíte hlavný zdroj vašich príjmov.

Vytvoriť dobrú webstránku, ktorá naplní vaše predajné očakávania, je väčšinou dlhodobý proces, ktorý prechádza neustálou optimalizáciou. Ak očakávate, že si dnes necháte vytvoriť webstránku, ktorá vám hneď zajtra začne generovať očakávané obraty, budete veľmi sklamaný. V 99% je takéto očakávanie nesplniteľnou ilúziou, ktorú nedokáže zrealizovať ani ten najlepší programátor, marketér a dizajnér. Ak vidíte v online potenciál a rozhodli ste sa investovať do online podnikania, potom treba mať na pamäti, že vytvorenie webstránky nie je jednorázová záležitosť. Ak chcete robiť váš business naozaj seriózne, potom je potrebné neustále zbierať a analyzovať dáta z vašej webstránky a na ich základe optimalizovať a zlepšovať váš predajný funnel (lievik).

Možností na vyhotovenie vašej webstránky je celkom dosť. Pred tým ako niekomu zveríte vyhotovenie vašej novej stránky, je dobré zamyslieť sa nad nasledujúcimi otázkami:

  • Chcete na vašej stránke priamo predávať vaše produkty (ecommerce), chcete na vašej stránke informovať o vašich službách alebo produktoch alebo oboje?
  • Má vaša stránka obsahovať konkrétnu špeciálnu funkcionalitu?
  • Aké sú vaše možnosti spravovania webstránky?

Redakčný systém

Podľa náročnosti akú od stránky vyžadujete a podľa vašich vlasntých prostriedkov si potom vyberáte redakčný systém alebo CMS (Content Management System), na ktorom postavíte svoju webstránku. CMS je pozadie vašej stránky (back-end), v ktorom sa pohybuje administrátor stránky a v ktorom si pridávate obsah na stránku. To čo vidí konečný užívateľ keď si otvorí vašu webstánku je výsledok toho čo zadáte do vášho redakčného systému. Každé CMS má svoje výhody a nevýhody.

Medzi najjednoduchšiu formu redakčného systému patria web building nástroje, ktoré ponúkajú firmy ako Wix, Jimdo alebo Webnode. Tieto ponúkajú už hotové šablóny, do ktorých si aj technicky menej zdatný užívateľ vie sám pridať obrázky alebo texty a sám si tak stránku vyhotoviť, prípadne neskôr manažovať. Takéto riešenie je veľmi jednoduchý a finančne nenáročný spôsob vyhotovenia stránky vhodný najmä pre menej náročné informačné webstránky. Nevýhodou je naopak pomerne nízka až žiadna flexibilita pri implementácii zložitejších funkcionalít alebo zmien dizajnu.

Komplexnejšou formou CMS sú voľne dostupné tzv. Open Source redakčné systémy ako WordPress alebo Prestashop. Tu si už môže užívateľ navoliť komplexnejšie funkcionality webu pomocou rôznych voľne dostupných alebo platených pluginov/modulov. Nevýhodou je zložitejšia implementácia niektorých funkcionalít, ktorá si vyžaduje prácu programátora.

Niečo medzi Open Source systémom a Web Building nástrojom je momentálne veľmi populárny Shopify. Shopify je ecommerce platforma ponúkajúca pekne vyzerajúce šablóny so vstavaným nákupným košíkom prispôsobeným pre eshopy. Shopify ponúka veľmi jednoduchú možnosť vytvoriť si vlastný fungujúci eshop aj pre podnikateľov, ktorí nemajú veľa skúseností s budovaním ecommerce webstránok. Nevýhodou sú jednak transakčné poplatky, ktoré musí webstánka odvádzať za používanie platobnej brány (2,4% – 2,9% z transakcie) a jednak drahé nadstavbové add-ons v prípade, že si chcete na stránku pridať komplexnejšie funkcionality.

Ďalšou možnosťou sú rôzne komerčné redakčné systémy, ktoré si vytvorili developérske spoločnosti sami a ponúkajú ich svojim klientom. V prípade výberu takéhoto redakčného systému sa zaviažete k spolupráci s firmou, ktorá redakčný systém vyvinula. Preto treba brať do úvahy možnosti, aké redakčný systém ponúka a či vie splniť všetky budúce potreby vašej plánovanej webstránky. Naopak výhodou takýchto riešení je možnosť, že vám developérska spoločnosť vie ponúknuť vybudovanie custom riešení, a hlavne, ak vám na stránke niečo nebude vyhovovať, viete komu máte klopať na dvere.

Ak vám žiadny z vyššie spomenutých riešení nevyhovuje, máte vždy možnosť nechať si vytvoriť vlastný redakčný systém a tým aj webstránku, akú presne chcete. Výhodou takýchto na mieru vybudovaných riešení je flexibilita a absolútna adaptovateľnosť na potrebu a cieľ webstránky. Taktiež v prípade, že so súčastným dodávateľom takéhoto riešenia nebudete spokojný, môžete kedykoľvek prejsť k inému dodávateľovi / programátorovi. Prechod pritom nebude až taký bolestivý a väčšinou bude vyžadovať iba analýzu dodaného kódu stránky.

Pri tvorbe vašej webstránky by ste mali v úvodnej fáze plánovania určite vychádzať z požiadaviek, ktoré máte na webstránku a podľa nich vyberať redakčný systém. V nasledovnej fáze potom prichádza dizajn stránky v podobe hrubého nákresu a umiestnenia prvkov na stránke (wireframes), po ktorom prichádza konečný dizajn a vizualizácia stránky. Takýto dizajn by mal potom zohľadnovať možnosti, aké daný redakčný systém ponúka. Vyvarujte sa situácie, že si prvotne necháte nakresliť dizajn stránky a keď s ním prídete za programátorom, zistíte, že k vývoju stránky budete potrebovať custom riešenie, ktoré X násobne presiahne rozpočet, ktorý ste si na webstránku vyčlenili. V prípade, že neviete aký redakčný systém máte zvoliť pre potreby vašej novej stránky je dobré sa najprv poradiť so špecialistom.

Zdieľať tento článok

Tiež sa vám môže páčiť