RVD Services

RVD Services je súkromná firma v Bratislave ponúkajúca profesionálne účtovné, mzdové a daňové služby.

S RVD Services spolupracujeme už od roku 2018 a plne zastrešujeme ich online marketingové služby v oblasti PPC reklamy vo vyhľadávači Google a na sociálnej sieti Facebook. Za 19 mesiacov spolupráce dosahujeme pre RVD Services pomocou online marketingových kampaní ROI na úrovni 480% (za 100€ investíciu do nákupu reklamy vrátane poplatkov za spoluprácu s VooDoo Digital dosiahne RVD Services obrat na predaji svojich služieb v hodnote 480€).

Trvanie spolupráce: 19 mesiacov a spolupráca prebieha ďalej

Typ spolupráce: Výkonnostná PPC reklama

Použité kanály: Google Search

Dosiahnuté výsledky: ROI 480%