Martin Pierce je americký výrobca dizajnérskych a na mieru robených doplnkov na otváranie dverí a skríň (kľučky a páky). S firmou Martin Pierce spolupracujeme od marca 2019 na tvorbe Google vyhľadávacej a displejovej reklamy. Reklama beží iba v USA a Kanade. Za takmer rok spolupráce sme klientovi pomocou našej reklamy priniesli viac ako 150 leadov na potenciálnych zákazníkov.

Trvanie spolupráce: 11 mesiacov a spolupráca prebieha ďalej

Typ spolupráce: Výkonnostná PPC reklama zameraná na zber leadov

Použité kanály: Google Search, Google Display

Dosiahnuté výsledky: >150 leadov