kremsa digital

Kremsa Digital je digitálna agentúra v Bratislave s celosvetovým pôsobením a sesterskými pobočkami v USA a Chile. Naše online marketingové služby využíva agentúra Kremsa Digital už od marca 2019. V rámci outsourcingu našich služieb sme pracovali na optimalizácii výkonnostných PPC kampaní pre ecommerce klientov agentúry Kremsa Digital ako Mabo.sk, Bux.sk, Fagus.cl, BabyWay.cl. Taktiež sme sa podieľali na nastavení a správe kampaní pre iných slovenských klientov ako Audi Centrum Bratislava, Ford Summit Motors a zahraničných klientov Glendale Tech Week, Continental Seguros, Frederick K.C. III Price Schools a Universidad Gabriela Mistral.

Mabo nápoje

Mabo.sk je predajca a distribútor alkoholických nápojov na Slovensku.

Typ spolupráce: Výkonnostná PPC reklama

Použité kanály: Google Search

Dosiahnuté výsledky: ROI 900%

Bux.sk

Bux.sk je online kníhkupectvo vydavateľstva Ikar na Slovensku.

Typ spolupráce: Výkonnostná PPC reklama

Použité kanály: Google Search, Google Display

Dosiahnuté výsledky: ROI 700%