Invorderingsbedrijf B.V. je vedúcou holandskou firmou v oblasti vymáhania dlhov a správou úverou. Pre Invorderingsbedrijf B.V. spravujeme reklamu v sieti Google Ads s cieľom priniesť relevantné kontakty na potenciálnych súkromných a firemných zákazníkov.

Po 2 mesiacoch spolupráce na reštrukturalizácií ich pôvodného Google Ads účtu a násldnej optimalizácii sme dokázali zredukovať cenu za dosiahnutú konverziu o 40%. Tým sme dokázali adekvátne a konštantne navýšiť počet získaných kontaktov mesačne.