AboutCars

AboutCars je predajcom jazdených automobilov na Kanárskych ostrovoch. S firmou AboutCars veľmi úzko spolupracujeme od roku 2019 a poskytujeme kompletné zastrešenie ich online aktivít:

  • Výkonnostná PPC reklama v Google vyhľadávači a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Reklama je zameraná na lokáciu Kanárske ostrovy a beží v jazykoch Španielčina, Angličtina a Nemčina. Za 6 mesiacov spolupráce sme cez online reklamu dokázali priniesť nášmu klientovi viac ako 30 platiacich zákazníkov, ktorí si u AboutCars zakúpili alebo predali svoje vozidlo. Nami vytvorená online reklama tak vykazuje ROI na úrovni 1150% (pri investícii 100€ do nákupu reklamy vrátane poplatkov za nastavenie a správu kampane vygenerujeme pre klienta tržby v hodnote 1150€).
  • Správa sociálnych sietí Facebook a Instagram. Na Instagrame sa taktiež aktívne podieľame na získavaní nových followerov.
  • Redizajn a UX optimalizácia webstránky aboutcars.es. Stránka aboutcars.es bola kompletne redizajnovaná a naprogramovaná pod odborným vedením VooDoo Digital. Momentálne na stránke manažujeme SEO optimalizáciu a UX optimalizáciu.

Trvanie spolupráce: 6 mesiacov a spolupráca prebieha ďalej

Typ spolupráce: Výkonnostná PPC reklama, správa sociálnych sietí, redizajn webstránky

Použité kanály: Facebook Ads, Instagram Ads, Google Search

Dosiahnuté výsledky: ROI 1150%