Kamala je ateliér estetickej medicíny v Žiline. Kamala ponúka svojím klientom neinvazívne estetické zákroky pre modeláciu tváre, regeneráciu pokožky a vyhladenie vrások. Pre ateliér Kamala sme nastavili konverzné merania na ich stránke a vytvorili textovú reklamu vo vyhľadávaní na Google za účelom zvýšenia predaja ich služieb. Po dvoch mesiacoch spolupráce sme s textovou reklamou na Google dosiahli priemernú konverznú mieru na získavanie kontaktov od zákazníkov 7,31%, čo je približne 2,5x vyššia konverzná miera ako všeobecný priemer pri Google textovej reklame vo vyhľadávaní.

Trvanie spolupráce: 2 mesiace a kvôli koronavírusu prerušená

Typ spolupráce: Výkonnostná PPC reklama

Použité kanály: Google Search

Dosiahnuté výsledky: Konverzná miera 7,31%